Teetä sähköasennukset alan ammattilaisella

Monet saattavat virheellisesti luulla, että sähköasennuksia voi tehdä kuka vain, sillä sähköasennustarvikkeita myydään tavallisissa rauta- ja päivittäistavarakaupoissa. Tämä on kuitenkin harhaluulo, sillä sähköasennustyöt ovat Suomessa luvanvaraista työtä, joka vaatii erikoispätevyyttä. Toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

Tästä syystä sähköasennukset täytyy aina jättää sähköalan ammattilaisen hoidettavaksi. Asennukset kannattaa turvallisuussyistä teettää luotettavalla ammattilaisella, joka tietää mitä tekee. Sähköasennuksissa piilee aina vaara onnettomuuteen, joten sähkön kanssa ei kannata ruveta leikkimään. Luotettavan sähköasennuksen Keravalla saat JTK-Sähköltä, joka hoitaa kaikki sähkötyöt ammattitaidolla ja turvallisuudesta huolehtien. 

Sähköasennukset ovat sähköasentajan työtä

Tavallinen sähkönkuluttaja voi tehdä joitain sähköasennuksia itse. Yleisimpiä maallikon tekemiä sähköasennuksia ovat lampun ja sulakkeen vaihto sekä valaisimen asentaminen. Niissä tulee kuitenkin olla tarkkana, että asennukset tehdään oikein ja turvallisesti, sillä vastuu tehdyistä asennuksista on aina työn tekijällä. Omista taidoistaan kannattaa olla täysin varma ennen kuin ryhtyy hommiin. Jos epäröi, ei kannata tehdä sähköasennuksia ollenkaan paikalle kannattaa pyytää asiantunteva sähköasentaja. 

Sähköasentajan vastuullinen työ

Sähköasentaja on henkilö, joka korjaa, huoltaa ja asentaa erilaisia sähkölaitteita ja -järjestelmiä. Asentajan töihin kuuluu muun muassa johdotus-, kaapelointi- ja kytkentätyöt kotitalouksissa sekä teollisuudessa. Asennus- ja huoltotyöt kattavat monipuolisesti erilaisia laitteita, kuten mittareita, sähkökeskuksia, valaisimia ja muuntajia. Sähköasentajan työ on hyvin vastuullista, sillä sähköjärjestelmiin ja -laitteisiin tehdyt huollot ja korjaukset ovat aina työn tekijän vastuulla. Jos järjestelmässä tai laitteissa ilmenee ongelmia tai sattuu vahinkoja, on sähköasentaja vastuussa tekemästään työstä. Kuluttajan vastuulla on kuitenkin laitteiden oikeanlainen käyttö. 

Turvallisuus on sähkötöissä kaikkein tärkeintä. Kaikilta sähkötöitä tekeviltä vaaditaan lain mukaan sähkötyöturvallisuuskortti, sähköasentajien lisäksi myös esimerkiksi työnjohdolta ja sähkösuunnittelijoilta. Väärin käytettynä sähkö on hengenvaarallista, joten työturvallisuudesta on pidettävä huolta jatkuvasti. Turvalliset työtavat takaavat ettei työntekijälle tai myöhemmin sähkölaitteen käyttäjälle satu vahinkoja.

Sähkön vaarat kotona

Sähkö on väärin käytettynä sekä kytkettynä vaarallista, jopa hengenvaarallista. Yleisimmät vaaranpaikat kotona ovat vesi ja sähkö kylpyhuoneessa, sähköiskut sekä mahdolliset sähköpalot. 

Sähköpalot saavat alkunsa usein jostain sähkölaitteesta. Syy sähköpaloon on huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta, kunnossapidon puute tai sähkölaitteessa oleva vika. Yleisin kotona syttyvä sähköpalo johtuu päälle jätetystä liedestä. Muut sähköpalot aiheutuvat usein valaisimista, jatkojohdoista tai kiukaista. Hyvänä muistisääntönä voidaan pitää, ettei sähkölaitteiden päällä tulisi säilyttää mitään, edes silloin kun ne eivät ole päällä. Sähköjärjestelmässä syttyneet palo aiheutuvat yleensä väärästä käytöstä, ylikuormituksesta, löysästä liitoksesta tai eristysviasta.

Sähköiskussa henkilö koskettaa samanaikaisesti eri jännitteisiä osia, jolloin sähkövirta kulkee kehon läpi ja aiheuttaa kipua. Pahimmillaan sähköisku voi sekoittaa sydämen sähköisen toiminnan eli aiheuttaa sydänkammiovärinän, joka voi johtaa kuolemaan. Tästä syystä sähkötöitä tehdessä sähkövirta pitää aina kytkeä pois pääkytkimestä. Sähkötyöt kannattaa myös jättää osaavalle ammattilaiselle, joka tekee työt varmasti turvallisesti.

Myös sähkö ja vesi yhdessä aiheuttavat paljon vaaratilanteita kotioloissa ja niiden yhdistelmä onkin hengenvaarallinen. Sähkölaitteisiin ei saa koskea märkänä eikä niitä kannata säilyttää lähellä suihkua tai kylpyammetta. Sähkölaitteet pitää pitää irti pistorasiasta suihkussa ja kylvyssä käydessä, näin sähköiskun vaara on pienempi. Pistorasiaan kytketyssä laitteessa on aina jännite, vaikkei se olisikaan päällä. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *